Δικαίωμα ενημέρωσης του ασθενούς

Δικαίωμα ενημέρωσης του ασθενούς


Δικαίωμα ενημέρωσης του ασθενούς
Διεθνή και εθνικά κείμενα κατοχυρώνουν το δικαίωμα στην ενημέρωση για την υγεία του ατόμου αλλά και την υποχρέωση για κατάλληλη συμβουλευτική από τον ιατρό. Σύμφωνα με την Σύμβαση για τα ανθρώπινα Δικαιώματα και την Βιοϊατρική Μάθετε περισσότερα...

 

Πίσω