ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Δικαίωμα ενημέρωσης του ασθενούς

Δικαίωμα ενημέρωσης του ασθενούς

Διεθνή και εθνικά κείμενα κατοχυρώνουν το δικαίωμα στην ενημέρωση για την υγεία του ατόμου αλλά και την υποχρέωση για κατάλληλη συμβουλευτική από τον ιατρό. Σύμφωνα...

Μάθετε περισσότερα
Επίλυση διαφορών από δυσφημιστικές ενέργειες σε βάρος ιατρών στο διαδίκτυο μέσω διαμεσολάβησης

Επίλυση διαφορών από δυσφημιστικές ενέργειες σε βάρος ιατρών στο διαδίκτυο μέσω διαμεσολάβησης

Είναι γνωστό, ότι ο μεγάλος φόρτος των δικαστηρίων, η συχνή κατάχρηση των δικονομικών δυνατοτήτων εκ μέρους των διαδίκων καθώς και ελλείψεις και δυσλειτουργίες...

Μάθετε περισσότερα
Ανάγκη για …Διαμεσολάβηση

Ανάγκη για …Διαμεσολάβηση

Η σώρευση υποθέσεων στα δικαστήρια της Χώρας και η χρονοβόρα διαδικασία της δικαστικής οδού μέχρι να τελεσιδικήσει μια απόφαση και να διευθετηθεί μια διαφορά προβληματίζει τόσο το νομικό κόσμο όσο και τους απλούς πολίτες . Ήδη από το 2010 έχει δοθεί...

Μάθετε περισσότερα