ΕΛΕΝΗ ΣΤΟΥΦΗ
Δικηγορικό Γραφείο Ελένης Στουφή & Συνεργατών
Αμπελόκηποι Αττική


Το Δικηγορικό μας γραφείο εξειδικεύεται στην Διαμεσολάβηση διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.
Η Διαμεσολάβηση ως εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφοράς ρυθμίστηκε με σειρά νομοθετημάτων την τελευταία δεκαετία και πρόσφατα με το Νόμο 4640/2019, δίνοντας την ευκαιρία στα εμπλεκόμενα μέρη ιδιωτικών (αστικών και εμπορικών ) διαφορών να έρθουν σε ουσιαστικό διάλογο μεταξύ τους με τη βοήθεια ουδέτερου τρίτου Διαμεσολαβητή και να οδηγηθούν σε μια αμοιβαία επωφελή λύση σε ένα πλαίσιο εμπιστευτικότητας, απορρήτου, εχεμύθειας και κυρίως ταχύτητας.

Η Δικηγόρος και Διαμεσολαβήτρια Ελένη Στουφή  έχει λάβει Διαπίστευση στην Διαμεσολάβηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατόπιν εξετάσεων αλλά και επιμόρφωση από το Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ στο αντικείμενο της Διαμεσολάβησης,  Είναι κάτοχος του Διπλώματος Διαπραγματεύσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών- DIN. Επίσης έχει εκπαιδευτεί ως Νομικός παραστάτης στο πλαίσιο της Διαμεσολάβησης και έχει παρακολουθήσει πλήθος Συνεδρίων και διαλέξεων με θέμα τη Διαμεσολάβηση. Είναι μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Διαμεσολαβητών. 

Επιπρόσθετα στον τομέα των αστικών αξιώσεων στον ιατρικό χώρο, όπως στην περίπτωση των ιατρικών λαθών, έχει λάβει επιμόρφωση από το Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ στο αντικείμενο του Ιατρικού Δικαίου και Ιατρικής Δεοντολογίας αλλά και  στην Ιατρική Διαμεσολάβηση από το Ελληνικό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών ΕΛ.Κ.Ε.Δ –ADR Hellenic Center. Έχει εκπαιδευτεί σε ζητήματα ενσυναίσθησης και αλλά και ασθενοκεντρικής προσέγγισης των ιατρών από την Ιατρική Σχολή Αθηνών αλλά και πανεπιστημίων του εξωτερικού(βλ. Βιογραφικό) αλλά και εκπαίδευση αναφορικά με την λεκτική προσέγγιση του ασθενούς και  την ανακοίνωση δυσάρεστων ειδήσεων.   Τέλος συμμετείχε στο πρόγραμμα επιμόρφωσης της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής με θέμα ιατρικές πράξεις από νομική και βιοηθική σκοπιά αλλά και του Ευρωπαϊκού προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης  HELP για Δικηγόρους και έχει παρακολουθήσει πλήθος συνεδρίων και ημερίδων με θέματα τη Διαμεσολάβηση και το Ιατρικό Δίκαιο. Τέλος έχει συμμετάσχει στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Ιατρική Σχολής Κρήτης στο μάθημα Ιατρικού Δικαίου ως προσκεκλημένη άμισθη συνεργάτης αλλά και στο Πανεπιστήμιο Πατρών ως μέλος του Μητρώου εκπαιδευτών ΚΕΔΙΒΙΜ  στον τομέα ΄Διοίκηση και Νομικές Επιστήμες΄ αλλά και στον τομέα ΄Υγείας και Πρόνοιας΄. Τέλος είναι μέλος του Μητρώου Εκπαιδευτών της ΓΣΣΕ στον τομέα της Κοινωνικής Ασφάλισης.

 
 
 
Διαμεσολάβηση Έννοια & Χαρακτηριστικά

Διαμεσολάβηση Έννοια & Χαρακτηριστικά

Με τον πρόσφατο νόμο 4640/2019 ρυθμίζεται με σαφήνεια το νομικό πλαίσιο της Διαμεσολάβησης, της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών ιδιωτικού δικαίου...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Τομείς Ειδίκευσης Ιατρική Διαμεσολάβηση

Τομείς Ειδίκευσης Ιατρική Διαμεσολάβηση

Η εξωδικαστική διευθέτηση των συγκρούσεων που ανακύπτουν στον ιατρικό κλάδο μέσω του θεσμού της Ιατρικής Διαμεσολάβησης είναι αναγκαιότητα και για τις δύο πλευρές τόσο του ιατρού...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Τομείς Ειδίκευσης Οικογενειακή Διαμεσολάβηση

Τομείς Ειδίκευσης Οικογενειακή Διαμεσολάβηση

Η Οικογενειακή Διαμεσολάβηση αποτελεί εναλλακτικό τρόπο επίλυση των οικογενειακών διαφορών, με στόχο να ρυθμίσουν προσωπικές και περιουσιακές διαφορές και να καταλήξουν σε μια αμοιβαία αποδεκτή λύση...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Κληρονομικές και Εμπορικές Διαφορές κ.α.

Κληρονομικές και Εμπορικές Διαφορές κ.α.

Οι διαφορές ανάμεσα στους ιδιοκτήτες ορόφων ή διαμερισμάτων από τη σχέση οροφοκτησίας, ι διαφορές που αφορούν απαιτήσεις αποζημίωσης, οι διαφορές που δημιουργούνται από την προσβολή εμπορικών σημάτων...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Επικοινωνιακές Δεξιότητες Ιατρών

Επικοινωνιακές Δεξιότητες Ιατρών

Σύμβαση Oviedo: Επέμβαση σε θέματα υγείας μπορεί να υπάρξει μόνον αφού το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δώσει την ελεύθερη συναίνεσή του, κατόπιν προηγούμενης σχετικής ενημέρωσής...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ